Presentació
ohc es un facilitador de serveis en el entorn de la prevenció de riscos laborals. Facilitar a l'usuari el coneixement o accés a proveïdors de serveis o productes de PRL. No es un Servei de prevenció.

icona rss Rss

- ohc

Occupational Health Care

Logo ohc    La prevenció és salut

CridaUNE-ISO 31000:2010 "Gestión del riesgo. Principios y directrices"

Implantela en su empresa

ISO 31000