Presentació
Empresa de serveis culturals

Creus que tens alternatives culturals al teu abast?

Enquesta:

ÒTIUM SERVEIS CULTURALS


Tot és cultura.
Però, com tot acte humà, necessita d'una planificació i d'una estratègia.
Des d'ÒTIUM SERVEIS CULTURALS us proposem la creació, producció, seguiment i avaluació del vostre projecte...per petit que sigui.
Perquè tothom tingui accés a la cultura.
OBJECTIUS D'ÒTIUM SERVEIS CULTURALS


Oferir serveis de col·laboració, producció, gestió, realització, supervisió i avaluació de projectes culturals, tant per als ens públics com per a l'empresa privada, així com dissenyar projectes i cercar recursos.