QuŔ┐

Palla d'ordi blat i civada

La Palla que oferim es palla de primera qualitat ja que es de les nostres finques