Presentació
Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.

Pla Educatiu d'Entorn de l'Espluga de Francolí

Els paradigmes que caracteritzen la societat del segle XXI plantegen noves demandes al sistema educatiu i refermen el paper central de la institució escolar com el principal instrument educatiu.


Pla Entorn
Un Pla Educatiu d'Entorn planteja una nova manera d'entendre la nostra realitat quotidiana. Perquè convida a entendre el món d'una manera on tothom hi cap. Un projecte com aquest ens permet avançar vers una societat diversa i multicultural on parlar d'igualtat d'oportunitats sigui un fet i no un somni. Perquè tal com diu el pensador Amartya Kumar Sean tothom ha de tenir el dret  a escollir una vida digna. Per això, són tan necessaris projectes com els Plans Educatius d'Entorn que tracten d'aconseguir l'equitat, la cohesió i la inclusió social de tots els nens, nenes, nois i noies que viuen en un municipi. Però, tots aquests objectius seran possibles s'hi avancem cap a models educatius integradors . És per tot això que l'Espluga de Francolí compta des de l'any 2006 amb un PEE al municipi.



Tallers de teatre i emocions

Perquè hi ha moltes maneres de reflexionar i treballar junts

Tallers a centres