Presentació
El filòsof més antic fora dels sistemes jeraràrquics religiosos.

Tales de Milet

Primer filòsof de l'Asia Menor.

Vida i Obra


La seua vida va transcórrer entre els anys 635 aC - vora 545 aC, a Milet, una ciutat de Jònia
Era
fenici i se'n va anar a viure a Milet perquè l'expulsaren junt a un altre company anomenat Nileo.
Va fundar l'escola de Milet i és l'iniciador de la filosofia occidental perquè va instaurar el mètode d'usar la raó per a la comprensió del món.
Està considerat un dels set savis de Grècia i se li atribueixen diferents fets: a) predicció d'un eclipsi de sol i b) va poder fer-se ric per la predicció de la collita d'olives de la temporada que va ser molt bona i ell va llogar o comprar totes les almàsseres i així tots els llauradors hagueren de donar-li un tant per cent per moldre allí l'oliva. c) també va desviar un riu.
La formació de Tales va esdevenir en Egipte, de mans dels seus sacerdots, i també en Babilònia (paraula que vol dir porta dels déus).on va aprendre astronomia i geometria 
Va predir un eclipsi solar, del 28 de maig de 585 a.C., en concret, gràcies al coneixement que tenia de l'anomenat cicle de
Saros, un cicle d'una durada de 18 anys i 11 dies. D'on havia heretat Tales aquest mètode? De què el coneixia? Es diu que aquest coneixement el va treure de la cultura presemita, de la cultura Sumèria. Els grecs van adoptar un coneixement anterior i el van millorar o el van recuperar, perquè al llarg d'uns quants segles i a causa de les invasions Dòries aquest coneixement, es va perdre en la Grècia continental i va sobreviure a la zona de la Jònia, a l'Àsia Menor en millor condicions.