Presentació
Instal·lació i manteniment de línies telefòniques , stb, rdsi, adsl, imagenio. Circuits de dades, centraletes telefòniques ( Phillips, Nec, LG, TF ), xarxes informàtiques. Venta de : telèfons , fax, mòbils, telèfons persones limitacions.