Presentació
Empresa de enginyeria. Projectes, servei i gestió. Servei integral d'enginyeria, consultoria i assessoria. Projectes de tot tipus. Gestió de permisos, subvencions, certicats d'eficiència energètica, gestió de comunitats, legalitzacions, llicències ...

icona rss Rss

SPG CONSULTING - EMPRESA D'ENGINYERIA, CONSULTORIA I ASSESORIA.

 

SPG CONSULTING

SERVEI, PROJECTES I GESTIÓ

SERVEI: Servei integral d'enginyeria, consultoria i assessoria

PROJECTES: Instal.lacions (contraincendis, d'aigua, elèctriques de baixa i alta, frigorífiques, tèrmiques,...) urbanisme i obra civil, direcció d'obra, energies renovables (parcs solars, sostres solars,,,) seguretat i prevenció de riscos, aparells, emmagatzematge de productes, vehicles automòbils, projectes informàtics...

GESTIÓ: Legalitzacions, permissos, llicències municipals d'activitats, peritatges, valoracions, dictàmens, estudis previs, certificacions, informes tècnics, tasacions, registre d'establiments, protecció del medi, memòries valorades.. 

CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Per a particulars que hagin de llogar el seu immoble, per agents de la propietat immobiliària, per a entitats bancàries, comunitats de propietaris... Preus especials per a blocs sencers. Serietat, rapidesa, i pressupostos ajustats.  Amb la seguretat de que és una certificació professional ja que estarà validada pel col.legi d'Enginyers.Informacio@spgconsulting.eu

Telèfon: 636235478