Els monitors
Entitat muntanyenca dedicada a la descoberta de les activitats de muntanya practicament de qualsevol disciplina. També tramitem assegurances i targes federatives. Dirigida per guies i professionals de muntanya.

Tarraco Club Muntanyenc

quisom