TOPOGRAFIA B└SICA

        Topògraf és una aplicació de Topografia per a AutoCAD

           Importació de punts des d’una llibreta de camp, d’una estació total o GPS,
           triangulació automàtica, interpolació manual o automàtica, corbes de nivell,
           perfil longitudinal, acords verticals, superfícies, numeració de les corbes de
           nivell, quadrícula de coordenades, gestió de capes.

                                               Característiques:
                                               ______________________________
                                               Llenguatge                                    català
                                               Llicència                                      gratuïta
                                               Versió                                                2.30
                                               ______________________________