Presentació
Som una empresa dedicada al suministrament, d'una amplia gama, de productes derivats del petroli.

.

Logosinternational sefedestem per vosaltres


TRC Tarracosim SAS, és una empresa simulada dedicada al subministrament de productes derivats del petroli.
Tenim una amplia varietat de productes i serveis, així com un ampli i eficient equip humà per satifer les necessitats dels nostres clients mitjançants els seus departaments.


dades de contacte