Poble,passio,futbol.....

GRUP                              UNIÓ,ESFORÇ ,SACRIFICI,DIVERSIÓ,HUMILTAT,COMPROMÍS...
CAPITANS