" La bellesa està en l'ull"

L'ull
La percepció de la "bellesa" sovint implica la interpretació d'alguna entitat que està en equilibri i harmonia amb la naturalesa, i pot conduir a sentiments d'atracció i benestar emocional. A causa que constitueix una experiència subjectiva, sovint es diu que "la bellesa està en l'ull de l'observador". En el seu sentit més profund, la bellesa pot engendrar-se a partir d'una experiència de reflexió positiva sobre el significat de la pròpia existència.


mans